En flagga hissas inför DecideActs notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat DecideAct inför noteringen i Danmark och hissar en flagga.
IPO

Den 16 december noteras mjukvarubolaget DecideAct på First North Danmark. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat en flagga för tveksamma incitament.

DecideAct
Lista First North Denmark
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 84 Mkr
Sista teckningsdag 2020-12-09
Första handelsdag 2020-12-16

IPO-guiden brukar hissa en flagga då den finansiella rådgivaren äger aktier eller tecknar aktier i IPO:n. I det här fallet har rådgivaren Gemstone Capital rätt att få teckningsoptioner i DecideAct.

IPO-guiden noterar även att aktuell teckningskurs i IPO:n nu i december är 8,15 DKK. I oktober gjordes en emission till kursen 6,50 och i juni en emission till kursen 4,38 DKK. Emissionen i juni motsvarar ungefär hälften av aktuell teckningskurs. Värdeökningen motiveras i memorandumet av tillväxten i ARR (Annual Recurring Revenue). Dock hissas ingen flagga.

Klicka här för att komma till DecideActs sida på IPO-guiden

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är onsdag den 9 december och teckningskursen är 8.15 DKK.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

 

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Fasadgruppen Teckningstid pågår Nasdaq Mid 2020-12-08 2020-12-09 Läs här
Circhem Inväntar notering First North 2020-11-25 2020-12-09 Läs här
Alltainer Inväntar notering Spotlight 2020-11-25 2020-12-11 Läs här
Cessatech Inväntar notering Spotlight 2020-11-24 2020-12-16 Läs här
We are Spindye Teckningstid pågår NGM SME 2020-12-15 2020-12-22
Imsys Teckningstid pågår NGM SME 2020-12-11 2020-12-29