Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71%
Börsvärde efter notering 133 Mkr
Teckningskurs 7.95 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-03-26
Antal flaggor 7 stycken
Teckningsåtagande 36 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.4 Mkr (8.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Fredersen Advokat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Dlaboratory
VD Erik Severin
Styrelseordförande Tove Janzon
Omsättning 5 Mkr
Antal anställda 13
Börsvärde efter notering 133 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.77 miljoner aktier (10.6%)
Antal aktier efter notering 16.68 miljoner
Hemsida dlaboratory.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Almi Invest 13.1 Mkr 9.9%
Magnus Akke 10.3 Mkr 7.8%
John Fällström via bolag 9.1 Mkr 6.9%
TAMT 4.4 Mkr 3.3%
Fredrik Akke 4.2 Mkr 3.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Arne Grundström 4.2 Mkr 8.4%
Mastan 3.2 Mkr 6.4%
Polynom Investment 3.2 Mkr 6.4%
Pegroco Invest 2.5 Mkr 5%
Alexander Albedj 1 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 35.5 Mkr 71%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.