IPO-guiden hissar fem flaggor inför Dlaboratorys notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Dlaboratory inför noteringen på First North och hittat fem flaggor.
IPO

Den 21 april noteras elkvalitetsbolaget Dlaboratory på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat fem flaggor, en för lång väntetid, en för tveksamma incitament, en för framtida kapitalbehov, en för säljsugen storägare i förhoppningsbolag och slutligen en för bristfällig information.

Den första flaggan, för lång väntetid, hissas då Dlaboratory-aktien börjar handlas 24 dagar efter sista anmälningsdag. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Affärsvärlden varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.

Dlaboratory
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 133 Mkr
Sista teckningsdag 2021-03-28
Första handelsdag 2021-04-21

Den andra flaggan, för tveksamma incitament, hissas då Dlaboratory använder G&W som rådgivare och Certified Adviser. G&W har rätt att erhålla en del av sin ersättning för utförda tjänster i form av units i IPO:n.

Den tredje flaggan, för framtida kapitalbehov, hissas då det inte ges någon information i prospektet om finansieringsbehovet efter 12 månader.

Vad gäller den fjärde flaggan, för säljsugen storägare i förhoppningsbolag, framgår det inte tydligt vilka som omfattas av lock up. Det som framgår är att vissa styrelseledamöter och ledningspersoner har åtagit sig att inte sälja aktier inom ett år. En titt i ägarlistan ger att flera av de största ägarna inte är lednings- eller styrelsepersoner.

När det kommer till den femte och sista flaggan, för bristfällig information, saknar prospektet tabell över aktiekapitalets utveckling, vilket nog beror på att det är ett EU-tillväxtprospekt där sådan tabell inte brukar få finnas med. Det saknas också kassaflödesanalys, information om styrelseledamöters och ledningspersoners eventuella konkursengagemang, information om eventuellt gjorda emissioner i närtid samt information om vilka personer som omfattas av lock up.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL DLABORATORYS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är söndag den 28 mars och teckningskursen är 7,95 kronor (1 TO per 1 aktie).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Ekobot Inväntar notering First North 2021-03-02 2021-03-15 Läs här
RugVista Group Teckningstid pågår First North 2021-03-17 2021-03-18
Fantasma Games Teckningstid pågår First North 2021-03-12 2021-03-2­­3 Läs här
Idun Industrier Teckningstid pågår First North 2021-03-23 2021-03-25 Läs här
Pharmiva Teckningstid pågår First North 2021-03-19 2021-03-31
Euroafrica Digital Ventures Teckningstid pågår First North 2021-03-22 2021-04-06
Polymer Factory Inväntar notering Spotlight 2021-03-11 2021-04-07 Läs här