Om erbjudandet

Erbjudande 25 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 85 Mkr
Teckningskurs 6.3 SEK
Sista teckningsdag 2021-04-27
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 19 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.4 Mkr (13.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag Duearity
VD Fredrik Westman
Styrelseordförande Rom Mendel
Omsättning -
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 85 Mkr
Nyckelpersoners ägande 8.23 miljoner aktier (61%)
Antal aktier efter notering 13.49 miljoner
Hemsida www.duearity.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Peter Arndt via Footloose Invest 33.3 Mkr 39.2%
Arash Golshenas och Ali Jehanfard via JeGol Group 12.9 Mkr 15.2%
Fredrik Westman via Håkull Adventure Capital 5.4 Mkr 6.4%
CBC Holding 5 Mkr 5.9%
Fårö Capital 1.8 Mkr 2.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Fårö Capital 1.8 Mkr 7%
John Fällström 1.5 Mkr 6%
Tass 1 Mkr 4%
Krefting Finans 1 Mkr 4%
Fortic Finans 1 Mkr 4%
Med flera
Totalt åtagande: 18.8 Mkr 75.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.