Om erbjudandet

Erbjudande 26 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 58%
Börsvärde efter notering 106 Mkr
Teckningskurs 7.6 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-16
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 15 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.2 Mkr (8.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare OP Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Eevia Health
VD Stein Ulve
Styrelseordförande Martin Bjørklund
Omsättning 58 Mkr
Antal anställda 29
Börsvärde efter notering 106 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.89 miljoner aktier (27.9%)
Antal aktier efter notering 13.95 miljoner
Hemsida eeviahealth.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Martin Bjorklund via Betulum 14.6 Mkr 13.8%
Stein Ulve 14.5 Mkr 13.7%
Quiq Distribution Holding 4.9 Mkr 4.7%
Polynom Investment 4.5 Mkr 4.2%
Vegar Holding 3.8 Mkr 3.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Consensus Lighthouse Asset 2 Mkr 7.7%
Polynom Investment 1.4 Mkr 5.4%
Modelio Equity 1 Mkr 3.8%
Hampus Ljunggren 1 Mkr 3.8%
Jussi Ax 1 Mkr 3.8%
Med flera
Totalt åtagande: 15.2 Mkr 58%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.