Om erbjudandet

Erbjudande 40 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 85 Mkr
Teckningskurs 4.15 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-06-17
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 32 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5.2 Mkr (12.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag Emplicure
VD Torbjörn W. Larsson
Styrelseordförande Thomas Lundqvist
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda Ingen uppgift
Börsvärde efter notering 85 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.05 miljoner aktier (34.3%)
Antal aktier efter notering 20.56 miljoner
Hemsida www.emplicure.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Thomas Lundqvist 17.7 Mkr 20.8%
Susanne Bredenberg 8.8 Mkr 10.3%
Håkan Engqvist via Aduro Material 8.4 Mkr 9.8%
Monesi Förvaltning 4.3 Mkr 5.1%
Mangold FK 2.5 Mkr 2.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Mangold FK 2.5 Mkr 6.3%
Johan Wieslander via bolag 2.6 Mkr 6.4%
Monesi Förvaltning 1.8 Mkr 4.5%
Thomas Lundqvist 1.7 Mkr 4.3%
Ej namngivna 23.1 Mkr 58%
Med flera
Totalt åtagande: 31.9 Mkr 80.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.