Triss i flaggor inför Emplicures notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Emplicure inför noteringen på First Norht och hittat tre flaggor.

Den 24 juni noteras forskningsbolaget Emplicure på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat tre flaggor, en för hög emissionskostnad, en för tveksamma incitament och en för bristfällig information.

Emplicure
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 85 Mkr
Sista teckningsdag 2021-06-17

Vad gäller den första flaggan, för hög emissionskostnad, är tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Emplicure betalar cirka 5 miljoner i emissionskostnader, motsvarande 12,9% av erbjudandet.

Den andra flaggan, för tveksamma incitament, hissas då Mangold som är Certified Adviser, likviditetsgarant och finansiell rådgivare till bolaget även är den största teckningsåtagaren i IPO:n.

När det kommer till den tredje flaggan, för bristfällig information, saknar prospektet information om vilka som lämnat 23 av cirka 32 miljoner kronor i teckningsåtaganden i aktuell IPO. Prospektet saknar också information om antalet anställda i Emplicure samt om någon i dess styrelse eller ledning har konkurser i bagaget.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL EMPLICURES SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är torsdag den 17  juni och teckningskursen är 4.15 kronor (1 TO per 1 aktie).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Sleep Cycle Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-06-07 2021-06-08 Läs här
Ngenic Inväntar notering First North 2021-05-21 2021-06-08 Läs här
SaveLend Group Inväntar notering First North 2021-05-28 2021-06-09 Läs här
Sozap Inväntar notering First North 2021-05.31 2021-06-09 Läs här
Odinwell Inväntar notering Spotlight 2021-06-03 2021-06-09 Läs här
Maven Wireless Inväntar notering First North 2021-05-26 2021-06-10 Läs här
Elicera Therapeutics Teckningstid pågår First North 2021-06-08 2021-06-11
Aventura Inväntar notering First North 2021-05-31 2021-06-14 Läs här
MoveByBike Inväntar notering Spotlight 2021-06-04 2021-06-14 Läs här
Th1ng Teckningstid pågår First North 2021-06-10 2021-06-16
Codemill Teckningstid pågår First North 2021-06-15 2021-06-18
Xpecunia Teckningstid pågår NGM SME 2021-06-09 2021-06-21
Lucky Games Teckningstid pågår First North 2021-06-09 2021-06-23
Biosergen Inväntar notering First North 2021-06-04 2021-06-24
Intellego Technologies Teckningstid pågår First North 2021-06-11 2021-06-24
USWE Sports Teckningstid pågår First North 2021-06-14 2021-06-24
Emplicure Teckningstid pågår First North 2021-06-17 2021-06-24
Eevia Health Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-16 2021-06-29