Om erbjudandet

Erbjudande 11 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 11%
Börsvärde efter notering 29 Mkr
Teckningskurs 5.6 SEK
Sista teckningsdag 2017-06-21
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 1 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.9 Mkr (8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Enrad
VD Andreas Bäckäng
Styrelseordförande Jakob Granström
Omsättning 3 Mkr
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 29 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 5.21 miljoner
Hemsida www.enrad.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Weland Stål 6.2 Mkr 21.2%
Almi 4.1 Mkr 14%
Adinq 0.9 Mkr 3.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Stubben 0.2 Mkr 2.2%
Fyrstad Företagsfin. 0.1 Mkr 1%
Holmenbacken 0.1 Mkr 0.5%
Med flera
Totalt åtagande: 1.3 Mkr 11.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.