Om erbjudandet

Erbjudande 19 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 56 Mkr
Teckningskurs 4.5 DKK
Sista teckningsdag 2018-05-29
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 11 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.9 Mkr (15% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Corpura
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Gemstone Capital, Sedermera FK, VP, Fredersen Advokat, Mazanti-Andersen Advokat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Freetrailer
VD Allan Sønderskov Darré
Styrelseordförande Mikael Bartroff
Omsättning 30 Mkr
Antal anställda 35
Börsvärde efter notering 56 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.58 miljoner aktier (38.9%)
Antal aktier efter notering 9.2 miljoner
Hemsida freetrailer.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Allan Sønderskov Darré 13.9 Mkr 33.7%
Aksel Blomgren Ambjørner 8.4 Mkr 20.4%
Mikael Bartroff 1.5 Mkr 3.6%
Peter Nilsson 0.7 Mkr 1.6%
Jimmie Landerman 0.7 Mkr 1.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Mikael Konnerup 0.9 Mkr 4.7%
Acasma 0.5 Mkr 2.8%
Göran Månsson 0.5 Mkr 2.8%
Per Nilsson 0.4 Mkr 1.9%
Philip Löchen 0.2 Mkr 1.1%
Med flera
Totalt åtagande: 11.4 Mkr 60%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.