Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 87 Mkr
Teckningskurs 4.5 SEK (3 TO per 5 aktier)
Sista teckningsdag 2021-09-22
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 14 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (9.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Corpura
Certified Adviser/Mentor Corpura
Övriga rådgivare Delphi, Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag FSport
VD Staffan Lindgren
Styrelseordförande Naim Messo 
Omsättning 3 Mkr
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 87 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.29 miljoner aktier (32.7%)
Antal aktier efter notering 19.23 miljoner
Hemsida www.fsportgroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Özkan Ego via Multibrands Digital CY och Barego 21.6 Mkr 25%
Alexander Eskilsson 5.5 Mkr 6.4%
Jimmy Jönsson 4.1 Mkr 4.7%
Filip Martell via Cepophan 2.9 Mkr 3.4%
Bevaclean 2.8 Mkr 3.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Alexander Eskilsson 3.2 Mkr 15.6%
Özkan Ego via Barego Holding 1 Mkr 4.9%
Henrik Stenholm 0.9 Mkr 4.6%
Sonny Johansson 0.8 Mkr 3.7%
CRCH Investmets 0.6 Mkr 3%
Med flera
Totalt åtagande: 14.3 Mkr 70.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.