Fyrtal i flaggor inför FSports notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat FSport inför noteringen på First North och hittat fyra flaggor.
FSport noteras i slutet av september.
FSport noteras i slutet av september. Foto: Anders Wiklund/TT

Den 30 september noteras spelplattformsbolaget  FSport på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat fyra flaggor, en för framtida kapitalbehov, en för bristfällig information, en för storaffär inför IPO och en för täta personkopplingar.

Den första flaggan, för framtida kapitalbehov, hissas då det inte ges någon information i memorandumet om bolagets långsiktiga kapitalbehov.

Vad gäller den andra flaggan, för bristfällig information, har bolaget sista halvåret före aktuell IPO genomfört flera nyemissioner. Investeringsmemorandumet innehåller dock inga teckningskurser för dessa emissioner, vilket är en brist.

FSport
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 87 Mkr
Sista teckningsdag 2021-09-22

Den tredje flaggan, för storaffär inför IPO, hissas då FSport tidigare i år förvärvade tillgångar för 20 Mkr. Förvärvssumman motsvarar närmare en tredjedel av nuvarande pre money-värdering i aktuell IPO.

När det kommer till den sista och fjärde flaggan, för täta personkopplingar, är styrelseledamot Özkan Egos bolag Multibrand Digital idag den största ägaren i FSport. Detta efter att hans bolag tidigare i år sålt affiliate-verksamhet till FSport för 20 Mkr. Det finns ett avtal mellan bolagen som ger Multibrand Digital 20% av de affiliate-relaterade intäkter de genererar till FSport. Det är den affärsmässiga kopplingen via styrelseledamoten och tillika huvudägarens bolag som gör att IPO-guiden hissar denna flagga.

FSport

Dessutom noteras, under rubriken ”CV med plumpar”, att två styrelseledamöter och en ledningsperson har var sin konkurs i bagaget. De två ledamöterna lämnade sina uppdrag 6 respektive 11 månader före konkurserna inleddes och ledningspersonen i samband med konkursen inleddes. Av memorandumet framgår att det inte riktats några negativa anmärkningar mot dem i anslutning till konkurserna. IPO-guiden landar i att endast upplysa om detta och inte hissa någon flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL FSPORTS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är onsdag den 22 september och teckningskursen är 4,50 kronor (3TO per 5 aktier).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Kiliaro Inväntar notering First North 2021-09-06 2021-09-17 Läs här
Cary Group Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-09-22 2021-09-23
CTEK Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-09-23 2021-09-24
Aprendere Skolor Inväntar notering First North 2021-09-13 2021-09-28 Läs här
Fsport Teckningstid pågår First North 2021-09-22 2021-09-30 Läs här
Genetic Analysis Inväntar notering Spotlight 2021-09-13 2021-10-01 Läs här
Sound Dimension Inväntar notering Spotlight 2021-09-13 2021-10-06 Läs här