Om erbjudandet

Erbjudande 650 Mkr (77% nyemission)
Säkrad andel (%) 69%
Börsvärde efter notering 2497 Mkr
Teckningskurs 65 SEK
Sista teckningsdag 2020-06-29
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 450 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 25 Mkr (3.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Swedbank
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Avanza Bank, Gernandt & Danielsson

Bolagsfakta vid notering

Bolag Genova Property Group
VD Michael Moschewitz
Styrelseordförande Mikael Borg
Omsättning 195 Mkr
Antal anställda 25
Börsvärde efter notering 2497 Mkr
Nyckelpersoners ägande 28.42 miljoner aktier (74%)
Antal aktier efter notering 38.42 miljoner
Hemsida genova.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Micael Bile 1176.5 Mkr 47.1%
Andreas Eneskjöld 531.1 Mkr 21.3%
Länsförsäkringar 200 Mkr 8%
Michael Moschewitz 139.8 Mkr 5.6%
Lancelot 100 Mkr 4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Micael Bile 123.5 Mkr 19%
Andreas Eneskjöld 26 Mkr 4%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Länsförsäkringar 200 Mkr 30.8%
Lancelot 100 Mkr 15.4%
Capital Resesarch och Management Company 90 Mkr 13.9%
Skandia Fonder 60 Mkr 9.2%
Totalt åtagande: 450 Mkr 69.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.