Om erbjudandet

Erbjudande 855 Mkr (67% nyemission)
Säkrad andel (%) 44%
Börsvärde efter notering 2947 Mkr
Teckningskurs 50 SEK
Sista teckningsdag 2017-10-06
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 373 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 22 Mkr (2.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare BofA Merrill Lynch, Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare DNB, White & Case, Gernandt & Danielsson, Davis Polk & Wardwell

Bolagsfakta vid notering

Bolag Handicare
VD Asbjorn Eskild
Styrelseordförande Lars Marcher
Omsättning 2810 Mkr
Antal anställda 1150
Börsvärde efter notering 2947 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 58.94 miljoner
Hemsida www.handicare.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nordic Capital 1980.6 Mkr 67.2%
AP4 150 Mkr 5.1%
Danica 123.5 Mkr 4.2%
Holta Life Sciences 99.9 Mkr 3.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Nordic Capital 276 Mkr 32.3%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AP4 150 Mkr 17.5%
Danica 123.5 Mkr 14.4%
Holta Life Sciences 99.9 Mkr 11.7%
Totalt åtagande: 373.4 Mkr 43.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.