Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 97%
Börsvärde efter notering 136 Mkr
Teckningskurs 8 SEK
Sista teckningsdag 2017-12-08
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 2 Mkr
Garantiåtagande 22 Mkr
Emissionskostnad 4.6 Mkr (19.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Törngren Magnell

Bolagsfakta vid notering

Bolag H&D Wireless
VD Pär Bergsten
Styrelseordförande Håkan Djuphammar
Omsättning -
Antal anställda 29
Börsvärde efter notering 136 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.64 miljoner aktier (39%)
Antal aktier efter notering 17.01 miljoner
Hemsida www.hd-wireless.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Pär Bergsten 40.1 Mkr 29.5%
Carl Elgh 4 Mkr 3%
Anders Grahn 3.8 Mkr 2.8%
Åke Jernberger 2.8 Mkr 2.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Agne Nyström 0.1 Mkr 0.2%
Carl Elgh 0 Mkr 0.1%
Carl Östholm 0 Mkr 0.1%
Med flera
Totalt åtagande: 1.5 Mkr 97%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
LMK 2.7 Mkr 11.3%
Rune Löderup 2 Mkr 8.3%
Per Nilsson 2 Mkr 8.3%
Dividend 1.4 Mkr 5.8%
Gerhard Dal 1 Mkr 4.2%
Med flera
Totalt åtagande: 21.8 Mkr 90.7%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.