Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 81%
Börsvärde efter notering 40 Mkr
Teckningskurs 5 SEK
Sista teckningsdag 2022-01-13
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 24 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.4 Mkr (1.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Bolagsrätt Sundsvall

Bolagsfakta vid notering

Bolag HODL Spac
VD Vahid Toosi
Styrelseordförande Michaela Berglund
Omsättning -
Antal anställda 0
Börsvärde efter notering 40 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.6 miljoner aktier (45.6%)
Antal aktier efter notering 7.9 miljoner
Hemsida hodlspac.se/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Johan Kjell 5.4 Mkr 13.6%
Vahid Toosi 5.4 Mkr 13.6%
Peter Sigfrid direkt och via Alator 4.4 Mkr 11.1%
Christoffer De Geer 1.5 Mkr 3.8%
Michaela Berglund direkt och via Small Talk 0.7 Mkr 1.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Johan Kjell 2.5 Mkr 8.6%
Vahid Toosi 2.5 Mkr 8.6%
Peter Sigfrid 1.5 Mkr 5.2%
Christoffer De Geer 1 Mkr 3.4%
Stefan Rust 0.3 Mkr 0.9%
Med flera
Totalt åtagande: 24 Mkr 81.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.