Om erbjudandet

Erbjudande 38 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 69%
Börsvärde efter notering 239 Mkr
Teckningskurs 20.5 SEK
Sista teckningsdag 2018-05-18
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 27 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.1 Mkr (10.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare MAQS

Bolagsfakta vid notering

Bolag I-Tech
VD Philip Chaabane
Styrelseordförande Stefan Sedersten
Omsättning 22 Mkr
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 239 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.03 miljoner aktier (8.8%)
Antal aktier efter notering 11.65 miljoner
Hemsida i-tech.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Vicore Pharma 42.6 Mkr 17.8%
Cambrex 39.9 Mkr 16.7%
Almi 39 Mkr 16.3%
Ponoma-gruppen 25.8 Mkr 10.8%
Stefan Sedersten 8.8 Mkr 3.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Unionen 9.2 Mkr 24%
Göran Källebo 3.6 Mkr 9.3%
Zonda Partners 2.1 Mkr 5.3%
Chirp AB 2.1 Mkr 5.3%
Akilakonsulting 1.7 Mkr 4.5%
Med flera
Totalt åtagande: 26.7 Mkr 69.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.