Om erbjudandet

Erbjudande 3 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 22 Mkr
Teckningskurs 3.3 SEK
Sista teckningsdag 2017-06-13
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.3 Mkr (9.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Capval Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Partner FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag iApotek
VD Beatrice Sederowsky
Styrelseordförande Hans Orre
Omsättning -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 22 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 6.67 miljoner
Hemsida www.iapotek.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
B18 Invest 11.4 Mkr 51.8%
Malfors Promotor 1.1 Mkr 5%
Blue Lemon 0.6 Mkr 2.6%
Blue Bat 0.5 Mkr 2.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.