Om erbjudandet

Erbjudande 199 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 82%
Börsvärde efter notering 895 Mkr
Teckningskurs 86 SEK
Sista teckningsdag 2021-03-23
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 163 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 7 Mkr (3.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Avanza Bank
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Kanter

Bolagsfakta vid notering

Bolag Idun Industrier
VD Karl-Emil Engström
Styrelseordförande Adam Samuelsson
Omsättning 680 Mkr
Antal anställda 460
Börsvärde efter notering 895 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.44 miljoner aktier (52.2%)
Antal aktier efter notering 10.41 miljoner
Hemsida www.idun.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Adam Samuelsson via bolag 295.6 Mkr 33%
Aristo Capital 69.6 Mkr 7.8%
Ulf Rosberg via bolag 65 Mkr 7.3%
David Mindus via bolag 54.2 Mkr 6.1%
Omar Alghanim 54.2 Mkr 6.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Alcur Fonder 40 Mkr 20.1%
Cliens Fonder 30 Mkr 15.1%
Handelsbanken Fonder 30 Mkr 15.1%
Investment AB Spiltan 30 Mkr 15.1%
Luliem Capital 15.2 Mkr 7.7%
Med flera
Totalt åtagande: 163.2 Mkr 82.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.