Om erbjudandet

Erbjudande 22 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 53%
Börsvärde efter notering 166 Mkr
Teckningskurs 6.4 SEK
Sista teckningsdag 2017-12-05
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 12 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (4.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Nordnet Bank
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Partner FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag Infracom
VD Bo Kjellberg
Styrelseordförande Oskar Säfström
Omsättning 112 Mkr
Antal anställda 45
Börsvärde efter notering 166 Mkr
Nyckelpersoners ägande 22.45 miljoner aktier (86.4%)
Antal aktier efter notering 26 miljoner
Hemsida infracom.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Bo Kjellberg 116.8 Mkr 70.2%
Jörgen Lager 15.1 Mkr 9.1%
Oskar Säfström 10.8 Mkr 6.5%
Niklas Larsson 0.6 Mkr 0.4%
Olof Mohill 0.6 Mkr 0.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Harald Möller 1.2 Mkr 5.1%
Jakob Hwang 0.6 Mkr 2.9%
Roger Werin 0.6 Mkr 2.9%
Gerhard Dal 0.1 Mkr 0.4%
Med flera
Totalt åtagande: 11.9 Mkr 53%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.