Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 85%
Börsvärde efter notering 161 Mkr
Teckningskurs 10 SEK
Sista teckningsdag 2017-03-17
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 43 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Remium
Certified Adviser/Mentor Remium
Övriga rådgivare Aktieinvest, Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag Intervacc
VD Jan-Ingmar Flock
Styrelseordförande Rune Bergman
Omsättning 56 Mkr
Antal anställda 13
Börsvärde efter notering 161 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 16.14 miljoner
Hemsida intervacc.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
K Janzon Holding 25.3 Mkr 15.6%
Lyftet Holding 20 Mkr 12.4%
N.R. Bergman 15.1 Mkr 9.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Rothesay 8 Mkr 16%
Humle 1 Mkr 2%
LMK 1 Mkr 2%
Per Vasilis 1 Mkr 2%
Per Nilsson 1 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 42.5 Mkr 85%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.