Om erbjudandet

Erbjudande 45 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 83%
Börsvärde efter notering 113 Mkr
Teckningskurs 9.55 SEK
Sista teckningsdag 2019-06-11
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 38 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5.4 Mkr (12% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Delphi

Bolagsfakta vid notering

Bolag Inzile
VD Ragnar Åhgren
Styrelseordförande Johan Svärd
Omsättning -
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 113 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.31 miljoner aktier (61.9%)
Antal aktier efter notering 11.82 miljoner
Hemsida inzile.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ragnar Åhgren 53 Mkr 46.9%
Klas Åhgren 8.8 Mkr 7.8%
Johan Svärd 5.4 Mkr 4.7%
Bring Express 5 Mkr 4.4%
Sven Erik Pettersson 4.7 Mkr 4.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ragnar Åhgren 7 Mkr 15.4%
Bring Express 5 Mkr 11.1%
Vivianne Holm 2 Mkr 4.4%
Dag Rolander 0.7 Mkr 1.6%
Gerhard Dal 0.4 Mkr 0.9%
Med flera
Totalt åtagande: 37.6 Mkr 83.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.