Om erbjudandet

Erbjudande 116 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 78%
Börsvärde efter notering 420 Mkr
Teckningskurs 60 SEK
Sista teckningsdag 2017-02-10
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 91 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 15 Mkr (13% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Stockholm Corp.
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Aqurat, Delphi, Hjalmarsons och Partners, Investigum, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag IRLAB
VD Nicholas Waters
Styrelseordförande Anders Vedin
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 420 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7 miljoner
Hemsida www.irlab.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sivert Larsson Foundation 34.3 Mkr 8.2%
FV Group 27.6 Mkr 6.6%
Nicholas Waters 8.8 Mkr 2.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Daniel Johnsson 12.5 Mkr 10.8%
Vätterleden 10 Mkr 8.6%
FV Group 11.5 Mkr 9.9%
Baretten Konsult 11.2 Mkr 9.7%
Med flera
Totalt åtagande: 90.8 Mkr 78.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.