Om erbjudandet

Erbjudande 1871 Mkr (43% nyemission)
Säkrad andel (%) 33%
Börsvärde efter notering 4200 Mkr
Teckningskurs 43 SEK
Sista teckningsdag 2019-04-09
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 611 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 103 Mkr (5.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Nordea
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson, White & Case, Rothschild & Co, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Karnov Group
VD Flemming Breinholt
Styrelseordförande Magnus Mandersson
Omsättning 715 Mkr
Antal anställda 251
Börsvärde efter notering 4200 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.28 miljoner aktier (6.4%)
Antal aktier efter notering 97.67 miljoner
Hemsida www.karnovgroup.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
FAPI 1225.3 Mkr 29.2%
General Electric 266.7 Mkr 6.4%
Torreal 222.3 Mkr 5.3%
Vind AS 210 Mkr 5%
AP4 197 Mkr 4.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
FAPI 644.9 Mkr 34.5%
General Electric Pension 140.4 Mkr 7.5%
Torreal 117 Mkr 6.3%
RPO King 93.6 Mkr 5%
Five Arrows 73.7 Mkr 3.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Vindd AS 210 Mkr 11.2%
Lazard Asset Management 200 Mkr 10.7%
AP4 197 Mkr 10.5%
Magnus Mandersson 3 Mkr 0.2%
Ulf Bonnevier 0.5 Mkr 0%
Med flera
Totalt åtagande: 610.8 Mkr 32.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.