Om erbjudandet

Erbjudande 1871 Mkr (43% nyemission)
Säkrad andel (%) 33%
Börsvärde efter notering 4200 Mkr
Teckningskurs 43 SEK
Sista teckningsdag 2019-04-09
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 611 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 103 Mkr (5.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Nordea
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson, White & Case LLP, Rothschild & Co

Bolagsfakta vid notering

Bolag Karnov Group
VD Flemming Breinholt
Styrelseordförande Magnus Mandersson
Omsättning 715 Mkr
Antal anställda 251
Börsvärde efter notering 4200 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.28 miljoner aktier (6.4%)
Antal aktier efter notering 97.67 miljoner
Hemsida www.karnovgroup.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
FAPI 1225.3 Mkr 29.2%
General Electric 266.7 Mkr 6.4%
Torreal 222.3 Mkr 5.3%
Vind AS 210 Mkr 5%
AP4 197 Mkr 4.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
FAPI 644.9 Mkr 34.5%
General Electric Pension 140.4 Mkr 7.5%
Torreal 117 Mkr 6.3%
RPO King 93.6 Mkr 5%
Five Arrows 73.7 Mkr 3.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Vindd AS 210 Mkr 11.2%
Lazard Asset Management 200 Mkr 10.7%
AP4 197 Mkr 10.5%
Magnus Mandersson 3 Mkr 0.2%
Ulf Bonnevier 0.5 Mkr 0%
Med flera
Totalt åtagande: 610.8 Mkr 32.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.