Om erbjudandet

Erbjudande 21 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 63%
Börsvärde efter notering 106 Mkr
Teckningskurs 8.5 SEK (1 TO per 2 aktier)
Sista teckningsdag 2020-10-09
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 13 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (9.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aqurat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Klimator
VD Torbjörn Gustavsson
Styrelseordförande Per Danielsson
Omsättning 10 Mkr
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 106 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.12 miljoner aktier (73%)
Antal aktier efter notering 12.5 miljoner
Hemsida www.klimator.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Torbjörn Gustavsson 35.7 Mkr 33.6%
Jörgen Bogren 35.7 Mkr 33.6%
Casselgren Innovation 5.1 Mkr 4.8%
Kommadoran 4 Mkr 3.8%
Garnisar 3.4 Mkr 3.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Kommadoran 4 Mkr 18.8%
T-bolaget med dess pensionsstiftelse 4 Mkr 18.8%
Holmenbacken 2 Mkr 9.6%
Strömberg Consulting 1 Mkr 4.8%
Magnus Nyman 1 Mkr 4.8%
Med flera
Totalt åtagande: 13.4 Mkr 63.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.