IPO-guiden hissar en flagga inför Klimators notering

Inför noteringen den 23 oktober har Affärsvärldens IPO-guide granskat Klimator och hittat en flagga.
IPO

Den 23 oktober noteras Klimator, ett mjukvarubolag inom tillämpad vägklimatologi, på Spotlight. Inför noteringen hissar IPO-guiden en flagga för tveksamma incitament.

Klimator
Lista Spotlight
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 106 Mkr
Sista teckningsdag 2020-10-09
Första handelsdag 2020-10-23

Klimator  har en skuld till huvudägarna på 2,4 MSEK som avser utdelning för verksamhetsåret 2018. Skulden, som löper utan ränta, ska betalas under det kommande året, vilket innebär att emissionslikviden kommer att kunna användas till denna utbetalning. För detta hissas en flagga.

IPO-guiden noterar även att bolagets grundare och storägare har varit engagerade i ett bolag som försatts i konkurs. Verksamheten handlade om att kommersialisera delar av dessas forskningsprojekt (som angränsade till områden nära Klimators verksamhet). Konkursen uppfattas dock inte som ”elakartad”. IPO-guiden brukar avstå från att dela ut en flagga i fall som dessa och så även denna gång.

Klicka här för att komma till Klimators sida på IPO-guiden

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är den 9 oktober och teckningskursen är 8,5 SEK.

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

 

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
ES Group Inväntar notering Spotlight 2020-09-18 2020-09-30 Läs här
LifeClean Inväntar notering First North 2020-09-16 2020-10-01 Läs här
GPX Medical Inväntar notering First North 2020-09-21 2020-10-02 Läs här
Curasight Inväntar notering Spotlight 2020-09-17 2020-10-08 Läs här
BoMill Inväntar notering First North 2020-09-24 2020-10-20 Läs här
Lohilo Foods Teckningstid pågår First North 2020-10-13 2020-10-26
Prostatype Genomics Teckningstid pågår First North 2020-10-01 2020-10-27 Läs här