Om erbjudandet

Erbjudande 46 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 63%
Börsvärde efter notering 124 Mkr
Teckningskurs 6.88 DKK
Sista teckningsdag 2020-06-09
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 29 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (10.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Västra Hamnen
Certified Adviser/Mentor Västra Hamnen
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Arbejdernes Landsbank, Lundgrens Advokatparnerselskab

Bolagsfakta vid notering

Bolag LED iBond
VD Rolf H. Sprunk-Jansen
Styrelseordförande Bjarne Henning Jensen
Omsättning 17 Mkr
Antal anställda 13
Börsvärde efter notering 124 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.13 miljoner aktier (24.7%)
Antal aktier efter notering 12.69 miljoner
Hemsida ledibond.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
NLR Invest 33 Mkr 26.6%
Laromini 27 Mkr 21.7%
Green Technology Investments 19.4 Mkr 15.6%
Midroc 8.5 Mkr 6.9%
Gerhard Dal 2.1 Mkr 1.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Midroc 8.5 Mkr 18.6%
Gerhard Dal 2.1 Mkr 4.6%
STN Invest 1.9 Mkr 4%
Christian Månsson 1.1 Mkr 2.3%
Modelio Equity 0.7 Mkr 1.6%
Med flera
Totalt åtagande: 28.8 Mkr 62.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.