Om erbjudandet

Erbjudande 40 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 76%
Börsvärde efter notering 439 Mkr
Teckningskurs 10.7 SEK
Sista teckningsdag 2020-09-16
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 30 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.5 Mkr (11.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Glimstedt, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag LifeClean
VD Thomas Lööw
Styrelseordförande Anders Rydberg
Omsättning 27 Mkr
Antal anställda Ingen uppgift
Börsvärde efter notering 439 Mkr
Nyckelpersoners ägande 8.88 miljoner aktier (21.7%)
Antal aktier efter notering 41.02 miljoner
Hemsida www.lifeclean.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ragnar Krefting via bolag 76.5 Mkr 17.4%
Varakani 68.5 Mkr 15.6%
Anders Rydberg 7.3 Mkr 1.7%
Jan Sjöwall 7.3 Mkr 1.7%
John Fällström 5 Mkr 1.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
John Fällström 5 Mkr 12.5%
Daniel Sandberg 4.2 Mkr 10.5%
Liftraser 2.8 Mkr 7%
Polynom Investment 2.3 Mkr 5.8%
Petra Sas 2.3 Mkr 5.8%
Med flera
Totalt åtagande: 30.1 Mkr 75.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.