IPO-guiden hissar en flagga inför LifeCleans notering

IPO-guiden har granskat LifeClean inför noteringen på First North och har hittat en flagga för bristfällig information.

Den 1 oktober noteras LifeClean, verksamt inom desinfektionsprodukter. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide hittat en flagga.

LifeCleans omsättning ökade från 1 MSEK förra året till 25 MSEK första halvåret i år. IPO-guiden efterlyser här att försäljningen brutits ned på branscher och marknader, för ökad förståelse.

LifeClean
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 439 Mkr
Sista teckningsdag 2020-09-16
Första handelsdag 2020-10-01

Dessutom anges i prospektet att det finns utgivna teckningsoptioner som berättigar VD till teckning av totalt 50 000 aktier, men det framgår varken löptid eller lösenpris.

Prospektet saknar även information om antalet anställda, tabell över aktiekapitalets utveckling samt uppgift om styrelseledamöter och ledningspersoner har konkurser i bagaget.

Av dessa orsaker hissas en flagga för bristfällig information, vilket är en varningsflagga för att man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet.

Det framgår, som diskuterats ovan, inte av prospektet om någon person i ledning eller styrelse varit engagerad i bolag som försatts i konkurs. Det hissas ingen flagga i kategorin CV med plumpar för detta, men IPO-guiden vill ändå upplysa om detta.

IPO-guiden noterar även att prospektet saknar tabell över aktiekapitalets utveckling vilken behövs för att kunna få en bild av tidigare gjorda nyemissioner i bolaget. På Lifecleans hemsida framgår dock att en riktad emission om 21 MSEK gjordes under våren 2020. Efter omräkning av split motsvarar den emissionskursen 8,34 kronor per aktie, vilket är 78 procent av teckningskursen i aktuell emission. Det blir ingen flagga för detta, men IPO-guiden vill upplysa om emissionen.

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är den 16 september och teckningskursen är 10.7 SEK.

 

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Spotlight Teckningstid pågår Spotlight 2020-09-08 2020-09-15 Läs här
Exsitec Teckningstid pågår First North 2020-09-08 2020-09-16 Läs här
Curasight Teckningstid pågår Spotlight 2020-09-17 2020-10-08 Läs här