Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 67%
Börsvärde efter notering 323 Mkr
Teckningskurs 22 SEK
Sista teckningsdag 2020-10-13
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 20 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.5 Mkr (11.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Stockholm Corp.
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Nordnet Bank, MAQS, Hagberg & Aneborn FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag Lohilo Foods
VD Richard Hertvig
Styrelseordförande Hans Jacobsson
Omsättning 201 Mkr
Antal anställda 64
Börsvärde efter notering 323 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.89 miljoner aktier (26.5%)
Antal aktier efter notering 14.66 miljoner
Hemsida lohilofoods.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Richard Hertvig och Dan Isaksson via bolag 156.3 Mkr 48.4%
Santhe Dahl Invest 37.7 Mkr 11.7%
Erik Selin via bolag 9 Mkr 2.8%
Hans Jacobsson 5.5 Mkr 1.7%
Erik Dahl 0.5 Mkr 0.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Santhe Dahl Invest 11 Mkr 36.7%
Erik Selin via bolag 9 Mkr 30%
Erik Dahl 0.5 Mkr 1.7%
Totalt åtagande: 20 Mkr 66.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.