En glassig notering

Noteringsaktuella Lohilo Foods som säljer glass och funktionella livsmedel växer fort. Blir den internationella expansionen så bra som bolaget hoppas på finns stor potential. Konkurrensen inom segmentet är dock tuff. Är aktien lika smaskig som glassen?
Lohilo
Lohilo Foods säljer glass och funktionella livsmedel som exempelvis drycker. Just funktionell dryck är ett snabbt växande område med aktörer som Nocco.
Lohilo Foods
Teckningskurs: 22,00 kr Antal aktier: 14,7 m
Börsvärde: 323 Mkr Nettoskuld: 4 Mkr
VD: Richard Hertvig Ordförande: Hans Jacobsson

Lohilo Foods (teckningskurs 22 kr) är ett livsmedelsbolag som utvecklar, tillverkar och säljer  produkter som glass, dryck, proteinbars och tuggummi. Bolaget hette tidigare Alvestaglass och grundades 2008.

Sedan våren 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvaror så kallad functional foods. Fokus är på hälsosamma produkter som exempelvis innehåller vintaminer, mindre socker eller färre kalorier.

Produktportföljen består både av egna och externa varumärken. Kategorierna är ungefär omsättningsmässigt jämnstora. Exempel på egna varumärken är Lohilo, Alvestaglass och Järnaglass. Bolaget är även återförsäljare för Häagen-Dazs och Nick’s i Sverige. Drygt 80% av försäljningen sker i Sverige. Finland samt övriga exportmarknader står för knappt 10% vardera.

Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö. Bolaget har även försäljningskontor i Stockholm. Lohilo har idag drygt 60 anställda. Bolaget grundades av Richard Hertvig (VD) och Dan Isaksson som tillsammans äger cirka hälften av aktierna i bolaget. Lohilo har tidigare handlats på Pepins.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 139 270 341 422
 – Tillväxt +15,0% +95,0% +26,0% +24,0%
Rörelseresultat -11 -8 14 30
 – Rörelsemarginal -7,9% -3,0% 4,0% 7,0%
Resultat efter skatt -11 -7 10 22
Vinst per aktie e.m -0,47 0,68 1,48
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital e.m -34% 37% 51%
Avkastning på operativt kapital Neg. Neg. 25% 37%
Nettoskuld/EBIT e.m e.m. 2,8 1,4
P/E e.m e.m. 32,4 14,9
EV/EBIT e.m e.m. 24,0 11,0
EV/Sales 2,0 1,2 1,0 0,8

Lohilo skall snart noteras på Nasdaq First North. Erbjudandet i samband med noteringen uppgår till 30 Mkr och avser i sin helhet nyemitterade aktier. Fastighetsmiljardären Erik Selin och Sante Dahl, ägare av sågverkskoncernen Vida, har på förhand tecknat aktier för totalt 20 Mkr.

Bakgrunden till noteringen är bland annat att öka kännedomen om bolaget. Emissionslikviden skall främst användas för marknadsföring  (60%) men även rörelsekapitalbehov (20%) samt vidareutveckling av produktportföljen (20%).

LÄS MER OM LOHILO FOODS OCH ANDRA NOTERINGAR PÅ IPO-GUIDEN

IPO-GUIDE Lohilo Foods
Lista First North
Omsättning rullande tolv månader 201 Mkr
Antal anställda 64
Teckningskurs 22,00 kr
Rådgivare Stockholm Corp.
Storlek på erbjudande 30 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 323 Mkr
Emissionskostnad Cirka 4 Mkr (11,7% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 67%
Investerare som ska teckna i IPO Sante Dahl Invest, Erik Selin via bolag, Erik Dahl (67% i åtagande)
Garanter
Flaggor** En flagga
Sista teckningsdag 2020-10-13
Beräknad första handelsdag 2020-10-26 (13 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

En flagga enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 245 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 2,9 för småbolag och 4,0 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar en flagga i Lohilo Foods

# Hög emissionskostnad

För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Affärsvärlden hissar flagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.

Lohilo Foods betalar cirka 4 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 11,7 procent av erbjudandet.

# Hårdsäljande kommunikation

Det som måste säljas med mördande reklam är ofta antingen fel prissatt eller av tveksam kvalitet. Det gäller inte minst aktier. IPO-guiden gör en samlad bedömning av ”haussigheten” i kommunikationen. Det handlar primärt om prospekt, finansiella mål och IR-stil. Det kan i sällsynta fall även handla om typen av reklam och marknadsföring. Slarvig kommunikation hamnar också i denna kategori. Alltför många slarvfel i ett prospekt kan ju leda till misstanken att det kanske slarvas och skarvas även på andra sätt.

”I den här flaggan ryms slarvfel i prospekt. I prospektet framgår det olika uppgifter om bolagets kassa. I text anges det att den vid halvårsskiftet uppgick till 1 mkr medan balansräkningen säger 80 mkr. Det är stor skillnad på dessa uppgifter. Vi har därför frågat bolaget om detta och avser uppdatera denna text efter att vi fått svar från bolaget.

Vi har varit i kontakt med bolaget som anger att raderna hade hoppat upp en nivå i layoutversionen och att det därför blivit fel på några poster. Bolaget har därtill gått ut med rättelse. Då felet är rätt begränsat i sin omfattning och vi inte har identifierat andra slarvfel så tar vi bort flaggan. ”

Lohilo Foods är ett riktigt tillväxtbolag. Försäljningen har ökat från 20 Mkr 2012 till knappt 140 Mkr 2019. Inledningen på 2020 har varit mycket stark. Första halvåret i år steg omsättningen med hela 88% till 128 Mkr. Till stor del drivet av att Lohilo Foods numera sköter distributionen åt Häagen-Dazs i Sverige. Detta avtal bidrar med en årlig försäljning på cirka 95 Mkr.

Lohilo har inget officiellt tillväxtmål. VD Richard Hertvigs vision är dock att bolaget skall omsätta 1 miljard kronor 2025. Implicit innebär det en årlig försäljningstillväxt på cirka 35%. Hertvig har med andra ord höga ambitioner och visioner för Lohilo.

Tillväxttakten sjönk till 15% 2019 och Hertvig beskriver fjolåret som ett investeringsår med fokus på produktutveckling. Det är också en orsak till att marginalen försämrades.

Den svenska hemmamarknaden står för majoriteten av försäljningen idag. Koncernen säljer även produkter på export under Lohilo-varumärket. Första halvåret 2020 stod Finland för 11 Mkr och övrig export för 10 Mkr.

Lohilo produktportfölj

Varumärke Typ Produkt
Lohilo Egenutvecklat varmärke Proteinglass utan tillsatt socker, funktionella drycker, proteinbars, linschips och funktionella tuggummi.
Alvestaglass Egenutvecklat varumärke Premiumglass, laktosfri-, mejerifri- samt sockerfriglass.
Järnaglass Förvärvat varumärke Ekologisk lyxglass med fokus på traditionella och nyskapande svenska smaker.
Häagen-Dazs Distributionsavtal Lyxig glass i premiumsegmentet. 100% äkta grädde och mjölk.
Bubbies Distributionsavtal Exklusiv ”superpremium-produkt”. Mochiglass inlindad i mjuk, söt deg.
Nick´s Tillverknings- och distributionsavtal Utan tillsatt-socker-glass baserad på grädde.
Top Halo Distributionsavtal Glass med lågt kaloriinnehåll, som delvis ersätter socker med stevia.

 

I faktarutan här bredvid finns en översikt kring Lohilo Foods produktportfölj. Framöver kommer mycket handla om Lohilo-varumärket. Målgruppen är främst tjejer mellan 16-30 år. Lohilo satsar mycket på marknadsföring i sociala medier genom influencers.

All exportförsäljning sker idag under Lohilo-varumärket. Det består av:

  • Lohilo Glass (säljs sedan 2016 i Finland, Baltikum, Tjeckien samt Slovakien)
  • Drycker
  • Proteinbars
  • Proteinpulver
  • Funktionella tuggummi
  • Linschips

Lohilo-varumärket omsatte 61,8 Mkr under 2019 (drygt 44% av koncernens totala omsättning). Lohilos torra funktionella varor växte 69% första halvåret 2020. Merparten av tillväxten drevs av Lohilos funktionella dryck. E-handelsandel stod för drygt 2% av koncernens totala omsättning i andra kvartalet 2020.

Funktionella drycker, eller hälsosamma drycker som exempelvis har mindre socker eller färre kalorier växer fort. Branschbedömare spår att denna marknad kommer växa med cirka 9% årligen de kommande åren. Hälsotrenden är en tydlig drivkraft.

Konkurrenter är exempelvis Vitamin Well, Nocco, Celcius och Clean Drink. Nocco ingår i Vitamin Wells produktportfölj. Noccos redovisning är snårig då bolaget erhåller en royalty på Nocco-försäljningen från Vitamin Well. Lönsamheten är mycket god.

Bolag Antal följare Instagram
Lohilo 42 000
Nocco 267 000
Clean Drink 63 000
Celsius 79 000

I tabellen här bredvid har vi sammanställt hur många följare respektive varumärke har på plattformen Instagram. Det kanske inte säger så mycket, men ger i vart fall en indikation på att Nocco tycks vara mest populärt.

Clean Drink är ungefär jämnstora med Lohilo-varumärket och omsatte 53 Mkr 2019 med en rörelsemarginal på 17%. Celsius (ägs av Peoples Choice AB) omsatte drygt 230 Mkr ifjol (avser sannolikt den svenska verksamheten). Celsius har funnits i Sverige sedan 2009 och beskriver sig själva som pionjärer inom funktionell energidryck. Peoples Chocie AB ägs i sin tur av Func Food Group som sedan hösten 2019 är en del koncernen Celsius Holdings (noterat på Nasdaq i USA).

I samtal med Affärsvärlden berättar VD Richard Hertvig att en framgångsfaktor i Sverige är bolagets distribution. Lohilo säljer produkterna via ICA, Axfood, Coop och Bergendahls (City Gross). Dessa stod tillsammans för 74% av omsättningen 2019.

Distributionssamarbetet med Häagen-Dazs är ett bra betyg och har gett ringar på vattnet då Lohilo nyligen slöt ett liknande distributionsavtal med Halo Top International.

Lohilo har egna säljare som kontinuerligt besöker butikerna. Bolaget levererar dagligen direkt till cirka 300 kunder och når 1700 av Sveriges cirka totalt 2500 dagligvarubutiker. Säljkåren har nyligen strukturerats om. En säljkår fokuserar på torrvaror (7 säljare i Sverige) samt 25 säljare inom frysvaror (glass).

Att Lohilo kan attrahera starka distributionspartners även utomlands blir en nyckelfaktor. I Finland säljs bolagets funktionella drycker i över 1500 butiker. När Lohilo expanderar utomlands kommer bolaget sätta upp egen e-handel på respektive språk. Via e-handeln säljer bolaget torrvaror och den skall även fungera för att stärka varumärkeskännedomen kring Lohilo.

Förutom en stark distribution är såklart smaken på produkterna viktig. Det är A och O. Ingen köper en produkt som inte smakar gott, i alla fall inte mer än en gång. En annan viktig faktor är att produkten ser bra ut och är unik på något sätt.

Inom glasskategorin är Lohilo Foods, näst störst på den svenska marknaden i och med distributionssamarbetet med Nick´s och General Mills med varumärket Häagen-Dazs. Det finns en uppsjö av varumärken inom området. Några exempel är GB, Ben & Jerry´s, Triumfglass, Lejonet & Björnen samt Siaglass.

Tillverkningen av Lohilos produkter sker vid fabriken i Växjö. 2019 tillverkades 2 miljoner liter glass. Den nuvarande kapaciteten ligger på cirka 5 miljoner liter, så Lohilo kan med andra ord växa en hel del i befintlig produktionskostym.

Lohilo Foods H1 2020 H1 2019
Omsättning 128,4 Mkr 68,3 Mkr
Tillväxt Y/Y 88% 8%
Bruttomarginal 35,9% 53,4%
EBITDA 0,4 Mkr -1,6 Mkr
Ebitda-marginal 0% -2%
Ebit -2,0 Mkr -3,7 Mkr
Ebit-marginal -2% -5%

Första halvåret uppvisade Lohilo mycket stark försäljningstillväxt. Anledningen till att bruttomarginalen försämrades mot fjolåret beror på distributionsavtalet med Häagen-Dazs. Då bruttomarginalen på distribuerade varor, som brukligt, är lägre jämfört med bolagets egna varumärken. Första halvåret 2020 var bruttomarginalen på de egna varumärkena 47% och på de distribuerade var den 22%.

Lohilos strategi är att ingå fler distributionsavtal samt att växa via förvärv. VD Richard Hertvig framhäver att det är viktigt att förvärven tillför något unikt eller nytt till den befintliga produktportföljen.

2020 räknar vi med att Lohilo fortsätter trenden från första halvåret och nästan dubblar försäljningen (+95%). Kommande år skissar vi generöst med att Lohilo växer cirka 25% per år. I takt med lansering av fler produkter och nya marknader. Vår känsla är att Lohilo kommer prioritera tillväxt före lönsamhet de kommande åren. Det är sannolikt en bra strategi. Ett par år ut räknar vi med en rörelsemarginal på 7%. I ett mer moget scenario tror vi en marginal kring 10% är möjligt. Det är i linje med andra livsmedelsbolag som exempelvis Midsona.

Här och nu är dock fokus på tillväxt. Vi har därför valt att värdera Lohilo utifrån en multipel på omsättningen (Ev/Sales). Bolag som Midsona, Cloetta och Orkla värderas mellan 1,4 – 2 gånger omsättningen. Lohilo väntas växa betydligt snabbare, det talar för att aktien kan värderas högre. Å andra sidan är Lohilo ett mindre bolag. Använder vi en multipel på 1,2 gånger omsättningen är uppsidan 40%. Celsius som också är verksamma inom funktionell dryck värderas väsentligt högre.

Kan Lohilo accelerera tillväxten ytterligare så är uppsidan stor (optimistiskt scenario). Risken är att utlandsexpansionen inte blir lyckad och att tillväxten saktar in rejält, då är nedsidan betydande (pessimistiskt scenario).

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2021E EV/Ebit 2021E EV/Sales 2021E Ebit-marginal 2021E % Årlig tillväxt 2020-2022 %
Lohilo 32,4 24,0 1,0 4,0 25,0
Midsona 73,8 17,4 16,0 1,4 8,6 9,4
Cloetta -10,9 14,9 13,9 1,6 11,3 3,5
Rootfruit 0,0 10,6 6,6 0,2 3,4 8,4
Celsius 568,8 120,0 107,6 8,8 8,2 30,8
Orkla 6,9 19,4 17,8 2,1 12,0 2,3
Genomsnitt 127,7 35,8 31,0 2,5 7,9 13,2
Källa: Affärsvärlden / Factset
Definition Inkl. utdelningar Börskurs delat med vinst per aktie 2021E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med rörelseresultat 2021E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med omsättning 2021E Förväntad rörelsemarginal 2021E Årlig tillväxt omsättning 2020-2022

Lohilo har uppvisat fin tillväxt de senaste åren. Distributionskanalerna och samarbetet med Häagen-Dazs imponerar. VD Richard Hertvig känns som en genuin entreprenör och det märks att han brinner för Lohilo och deras produkter.

Ambitionerna är höga. Viktig är att bolaget fortsätter att hålla fokus och att tillväxten på den viktiga hemmamarknaden fortsätter. Aktien handlades tidigare på Pepins. Senast betald aktiekurs var 18 kronor i vintras. Teckningskursen är nu 22 kronor. Tror man Lohilo kan växa omkring 25% kommande år finns bra uppsida. Intresset kring funktionella livsmedel är stort och växande. Det talar för att aktien kan få en hög värdering.

Å andra sidan har bolagets befintliga aktieägare nu chans att sälja aktier i en mer likvid marknad. Många sitter säkerligen med hyggliga vinster. Kanske får vi se en del vinsthemtagningar.

Givet dessa premisser så lutar vi åt att man kan teckna aktien.

Lohilo tio största ägare Innehav Andel
Richard Hertvig och Dan Isaksson via bolag 156.3 Mkr 48.4%
Santhe Dahl Invest 37.7 Mkr 11.7%
Erik Selin via bolag 9 Mkr 2.8%
Hans Jacobsson 5.5 Mkr 1.7%
Erik Dahl 0.5 Mkr 0.2%

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser