Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 72 Mkr
Teckningskurs 1.65 SEK (1 TO per 4 aktier)
Sista teckningsdag 2021-06-09
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 14 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.5 Mkr (12.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Törngren Magnell

Bolagsfakta vid notering

Bolag Lucky Games
VD Mads Verner Jørgensen
Styrelseordförande Per Eriksson
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 11
Börsvärde efter notering 72 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.32 miljoner aktier (21.2%)
Antal aktier efter notering 43.91 miljoner
Hemsida ladyluckgames.io
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Mads Verner Jørgensen via bolag 15.4 Mkr 21.2%
Rasmus Guldberg-Kjær via bolag 12.1 Mkr 16.8%
EveryMatrix 6.7 Mkr 9.3%
Blasieholmen Investment Group Equity 5.2 Mkr 7.2%
Jinderman & Partners 3.9 Mkr 5.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
EveryMatrix 6.7 Mkr 33.5%
Alexander Schoeneck 1.5 Mkr 7.5%
Jens Olessen 1.3 Mkr 6.5%
Per Nilsson 0.8 Mkr 3.8%
Göran Ofsén 0.7 Mkr 3.5%
Med flera
Totalt åtagande: 14.1 Mkr 70.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.