Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 91%
Börsvärde efter notering 77 Mkr
Teckningskurs 2.75 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2020-11-05
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 28 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5.1 Mkr (16.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Skills Corp.
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Baker McKenzie, Hagberg & Aneborn FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag Luxbright
VD Mats Alm
Styrelseordförande Anders Brännström
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 6
Börsvärde efter notering 77 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.14 miljoner aktier (7.7%)
Antal aktier efter notering 27.9 miljoner
Hemsida www.luxbright.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lindeblad Venture 8.7 Mkr 11.3%
Quiq Distribution 7.6 Mkr 9.9%
Almi Invest 3.8 Mkr 5%
GU Ventures 2.9 Mkr 3.8%
Qui-Hong Hu 2.1 Mkr 2.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Lindeblad Venture 5.9 Mkr 19.6%
Quiq Distribution Holding 4.6 Mkr 15.3%
Övriga ospecificerade 17 Mkr 56.1%
Totalt åtagande: 27.5 Mkr 90.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.