Om erbjudandet

Erbjudande 245 Mkr (91% nyemission)
Säkrad andel (%) 37%
Börsvärde efter notering 766 Mkr
Teckningskurs 50 SEK
Sista teckningsdag 2017-12-08
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 90 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 20 Mkr (8.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Vinge, Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Lyko
VD Joanna Hummel
Styrelseordförande Per Sjödell
Omsättning 738 Mkr
Antal anställda 256
Börsvärde efter notering 766 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.74 miljoner aktier (50.6%)
Antal aktier efter notering 15.31 miljoner
Hemsida www.lyko.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lyko Holding 383.5 Mkr 50.1%
Bellbox 117.1 Mkr 15.3%
Swedbank Robur 70 Mkr 9.1%
Länsförsäkringar 20 Mkr 2.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Bellbox Holding 12.6 Mkr 5.1%
Per Sjödell 0.4 Mkr 0.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 70 Mkr 28.6%
Länsförsäkringar 20 Mkr 8.2%
Totalt åtagande: 90 Mkr 36.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.