Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 78%
Börsvärde efter notering 200 Mkr
Teckningskurs 20 SEK
Sista teckningsdag 2020-06-17
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 39 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Västra Hamnen
Certified Adviser/Mentor Västra Hamnen
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Aqurat, Vinge

Bolagsfakta vid notering

Bolag Magle Chemoswed
VD Justin Pierce
Styrelseordförande Hans Henrik Lidgard
Omsättning 135 Mkr
Antal anställda 70
Börsvärde efter notering 200 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.5 miljoner aktier (75%)
Antal aktier efter notering 10 miljoner
Hemsida maglechemoswed.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Hans Henrik Lidgard (via bolag) 150 Mkr 75%
Fosielund Holding 20 Mkr 10%
Birka Stock 4 Mkr 2%
Tibia Konsult 4 Mkr 2%
Mats Pettersson 4 Mkr 2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Hans Henrik Lidgard (via bolag) 50 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Fosielund Holding 20 Mkr 40%
Birka Stock 4 Mkr 8%
Tibia Konsult 4 Mkr 8%
Mats Pettersson 4 Mkr 8%
Malin Malmsjö 3.2 Mkr 6.4%
Med flera
Totalt åtagande: 38.8 Mkr 77.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.