IPO-guiden hissar en flagga inför Magle Chemosweds notering

IPO-guiden har granskat Magle Chemoswed inför noteringen på First North den 30 juni.
Magle Chemosved
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 200 Mkr
Sista teckningsdag 2020-06-17
Första handelsdag 2020-06-30

I granskningen framkommer att Magle Chemosweds vd Justin Pierce och styrelseledamoten Hedvig Lidgard Ström har täta kopplingar med huvudägaren och tillika styrelseordföranden Hans Henrik Lidgard och hans ägarbolag Magle AB.

Det blir därför inte så rent i rollerna som man kan önska och IPO-guiden hissar därmed en flagga.

Granskningen av Magle Chemoswed

Vidare noteras att Magle Chemoswed i slutet av september lånade ut  0,4 miljoner euro till samarbetspartnern PharmaCept i syfte att ge stöd åt bolaget i avvaktan på att parterna skulle komma överens om hur de skulle strukturera sitt framtida samarbete. Samarbetet har inte strukturerats färdigt och de återbetalningar som skulle ha skett har inte förverkligats. Ingen flagga hissas dock.

EN FLAGGA ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 228 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 3,0 för småbolag och 4,1 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Sista teckningsdag är den 17 juni och det erbjudna priset per aktie är 20 kronor.

Andra aktuella noteringar – Läs mer på IPO-guidens sida

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Biofrigas Inväntar notering Spotlight 2020-05-22 2020-06-18 Länk
LED iBond Teckningstid pågår First North Danmark 2020-06-09 2020-06-15 Länk
Aergirbio Teckningstid pågår First North 2020-06-15 2020-06-26
Shape Robotics Granskning pågår First North Danmark 2020-06-18 2020-06-25