Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Teckningskurs 4.5 SEK
Sista teckningsdag 2016-12-22
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 8 Mkr
Garantiåtagande 8 Mkr
Emissionskostnad 1.8 Mkr (8.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Menucard
VD Kim Lykke Sommer
Styrelseordförande Christian Peytz
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 9.4 miljoner
Hemsida menucard.dk
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
1CT Equity 7.7 Mkr 18.2%
Creative Organisations 2.6 Mkr 6.2%
Artha Gruppen 2.3 Mkr 5.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
1CT Equity 1.2 Mkr 5.8%
Artha 1 Mkr 4.8%
Med flera
Totalt åtagande: 7.9 Mkr 75.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Formue Nord 7.5 Mkr 36.9%
Totalt åtagande: 7.5 Mkr 36.9%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.