Om erbjudandet

Erbjudande 40 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 169 Mkr
Teckningskurs 19 SEK
Sista teckningsdag 2021-12-02
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 32 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.9 Mkr (12.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Setterwalls, Nordic Issuing, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Mestro
VD Gustav Stenbeck
Styrelseordförande Rikard Östberg
Omsättning 20 Mkr
Antal anställda 31
Börsvärde efter notering 169 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.03 miljoner aktier (22.8%)
Antal aktier efter notering 8.89 miljoner
Hemsida mestro.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
RP Ventures 27.2 Mkr 16.1%
AB Företagsledare Rego 22.7 Mkr 13.4%
SBB i Norden (tecknar nya aktier samt förvärvar Stronghold Invests innehav) 16.5 Mkr 9.8%
Magnus Astner (CTO) 16.5 Mkr 9.8%
Beijer Ventures 3 Mkr 1.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
SBB i Norden 8.5 Mkr 21.3%
Beijer Ventures 3 Mkr 7.5%
Adma Förvaltnings 1.9 Mkr 4.8%
Norrlandspojkarna 1.9 Mkr 4.8%
Ej namngivna 16.7 Mkr 41.8%
Totalt åtagande: 32 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.