Om erbjudandet

Erbjudande 17 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 45%
Börsvärde efter notering 51 Mkr
Teckningskurs 0.35 SEK
Sista teckningsdag 2018-08-31
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 8 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.5 Mkr (8.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Metacon
VD Christopher Törnblom
Styrelseordförande Ingemar Andersson
Omsättning 4 Mkr
Antal anställda 18
Börsvärde efter notering 51 Mkr
Nyckelpersoners ägande 56.93 miljoner aktier (39.1%)
Antal aktier efter notering 145.46 miljoner
Hemsida metacon.se/sv/hem
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lennart Larsson 9.1 Mkr 17.9%
Xenophon Verykios 6.2 Mkr 12.1%
Lars Edvardson 4.2 Mkr 8.2%
Kurt Dahlberg 2.5 Mkr 4.8%
Slavica Djuric 0.8 Mkr 1.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Lennart Larsson 2 Mkr 11.8%
Corporatum OY 2 Mkr 11.6%
Lars Edvardson AB 1 Mkr 5.9%
CC Tornblom 0.8 Mkr 4.7%
Lars Amnell 0.7 Mkr 4.1%
Med flera
Totalt åtagande: 7.7 Mkr 45.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.