Om erbjudandet

Erbjudande 570 Mkr (26% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 1164 Mkr
Teckningskurs 46 SEK
Sista teckningsdag 2017-03-21
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 345 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 23 Mkr (4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Handelsbanken
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Cederquist, Hammarskiöld

Bolagsfakta vid notering

Bolag Mips
VD Johan Thiel
Styrelseordförande Bengt Baron
Omsättning 87 Mkr
Antal anställda 17
Börsvärde efter notering 1164 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 25.3 miljoner
Hemsida mipsprotection.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
BTA 248.4 Mkr 21.3%
Healthcap 115.4 Mkr 9.9%
KTH-Chalmers Capital 34.2 Mkr 2.9%
Almi 22.1 Mkr 1.9%
Bengt Baron 14.5 Mkr 1.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
BTA 245.6 Mkr 43.1%
Healthcap 73.6 Mkr 12.9%
KTH-Chalmers Capital 34.2 Mkr 6%
Almi 22.1 Mkr 3.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 85 Mkr 14.9%
AP3 70 Mkr 12.3%
Handelsbanken Fonder 60 Mkr 10.5%
Lannebo 40 Mkr 7%
LMK 40 Mkr 7%
Med flera
Totalt åtagande: 345 Mkr 60.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.