Om erbjudandet

Erbjudande 200 Mkr (75% nyemission)
Säkrad andel (%) 55%
Börsvärde efter notering 485 Mkr
Teckningskurs 44 SEK
Sista teckningsdag 2021-04-23
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 110 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 12 Mkr (5.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Lindahl, Baker & McKenzie, Avanza

Bolagsfakta vid notering

Bolag Modelon
VD Magnus Gäfvert
Styrelseordförande Christer Ljungberg
Omsättning 112 Mkr
Antal anställda 100
Börsvärde efter notering 485 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.6 miljoner aktier (41.8%)
Antal aktier efter notering 11.02 miljoner
Hemsida www.modelon.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Modelon Group 202.5 Mkr 41.8%
Accendo Capital 110 Mkr 22.7%
Ansys 28.4 Mkr 5.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Modelon Group 50 Mkr 25%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Accendo Capital 110 Mkr 55%
Totalt åtagande: 110 Mkr 55%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.