Om erbjudandet

Erbjudande 200 Mkr (75% nyemission)
Säkrad andel (%) 55%
Börsvärde efter notering 485 Mkr
Teckningskurs 44 SEK
Sista teckningsdag 2021-04-23
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 110 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 12 Mkr (5.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Lindahl, Baker McKenzie, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Modelon
VD Magnus Gäfvert
Styrelseordförande Christer Ljungberg
Omsättning 112 Mkr
Antal anställda 100
Börsvärde efter notering 485 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.6 miljoner aktier (41.8%)
Antal aktier efter notering 11.02 miljoner
Hemsida www.modelon.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Modelon Group 202.5 Mkr 41.8%
Accendo Capital 110 Mkr 22.7%
Ansys 28.4 Mkr 5.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Modelon Group 50 Mkr 25%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Accendo Capital 110 Mkr 55%
Totalt åtagande: 110 Mkr 55%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.