Om erbjudandet

Erbjudande 226 Mkr (44% nyemission)
Säkrad andel (%) 82%
Börsvärde efter notering 1015 Mkr
Teckningskurs 61 SEK
Sista teckningsdag 2021-12-06
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 185 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 18 Mkr (8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare SEB
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare White & Case, Hammarskiöld

Bolagsfakta vid notering

Bolag Momentum Software Group
VD Richard Durlow
Styrelseordförande Paul Rönnberg
Omsättning 92 Mkr
Antal anställda 92
Börsvärde efter notering 1015 Mkr
Nyckelpersoners ägande 11.8 miljoner aktier (70.9%)
Antal aktier efter notering 16.64 miljoner
Hemsida group.momentum.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Bas Invest (ägs bl.a. av ledamöterna Paul Rönnberg och Robert D Agostino) 509.6 Mkr 50.2%
Richard Durlow 112.6 Mkr 11.1%
Lannebo Fonder 82.2 Mkr 8.1%
Bengt Östling via Smörklimpen 72.1 Mkr 7.1%
JosefssonXL 41.1 Mkr 4.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Bas Invest (ägs bl.a. av ledamöterna Paul Rönnberg och Robert D Agostino) 97.3 Mkr 43.1%
Bengt Östling via Smörklimpen 14.8 Mkr 6.5%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Lannebo Fonder 82.2 Mkr 36.4%
JosefssonXL 41.1 Mkr 18.2%
Enter Småbolagsfond 41.1 Mkr 18.2%
E. Öhman J:or Fonder 20.6 Mkr 9.1%
Totalt åtagande: 185 Mkr 81.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.