Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 59%
Börsvärde efter notering 39 Mkr
Teckningskurs 7.25 SEK
Sista teckningsdag 2020-02-20
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 12 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.8 Mkr (9.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law

Bolagsfakta vid notering

Bolag Monivent
VD Karin Dahllöf
Styrelseordförande Fredrik Sjövall
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 39 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.63 miljoner aktier (11.8%)
Antal aktier efter notering 5.35 miljoner
Hemsida www.monivent.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Chalmers Ventures 5.9 Mkr 15.2%
Almi Invest 4.6 Mkr 11.7%
Pontus Johansson med närstående 2 Mkr 5.2%
Maria Lindqvist 1.7 Mkr 4.5%
Advecto 1.3 Mkr 3.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Gerhard Dal 1.1 Mkr 5.3%
Chalmers Ventures 0.8 Mkr 4.2%
Oliver Molse, m.fl. 0.6 Mkr 3.1%
Almi Invest 0.5 Mkr 2.5%
Pontus Johansson med närstående 0.4 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 11.6 Mkr 58.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.