Om erbjudandet

Erbjudande 4142 Mkr (2% nyemission)
Säkrad andel (%) 63%
Börsvärde efter notering 10098 Mkr
Teckningskurs 55 SEK
Sista teckningsdag 2017-05-17
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 2625 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 70 Mkr (1.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Goldman Sachs
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Danske Bank, Jefferies, Nordea, Swedbank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Munters
VD John Peter Leesi
Styrelseordförande Christopher Curtis
Omsättning 6340 Mkr
Antal anställda 2953
Börsvärde efter notering 10098 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 183.6 miljoner
Hemsida www.munters.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nordic Capital 5500.9 Mkr 54.5%
FA International 214.7 Mkr 2.1%
FAM 25.1 Mkr 0.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Nordic Capital 3157.1 Mkr 76.2%
FA International 644.1 Mkr 15.6%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
FAM 1009.8 Mkr 24.4%
Alecta 504.9 Mkr 12.2%
AMF 504.9 Mkr 12.2%
Handelsbanken Fonder 302.9 Mkr 7.3%
Brummer 302.9 Mkr 7.3%
Totalt åtagande: 2625.5 Mkr 63.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.