Om erbjudandet

Erbjudande 822 Mkr (90% nyemission)
Säkrad andel (%) 58%
Börsvärde efter notering 2316 Mkr
Teckningskurs 3.45 EUR
Sista teckningsdag 2020-06-02
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 480 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 132 Mkr (16% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Danske Bank, SEB
Certified Adviser/Mentor Danske Bank
Övriga rådgivare Swedbank, Stifel, Borenius Attorneys, Vinge, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nanoform
VD Edward Hæggström
Styrelseordförande Miguel Calado
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 51
Börsvärde efter notering 2316 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.67 miljoner aktier (10.5%)
Antal aktier efter notering 63.68 miljoner
Hemsida nanoform.com/en
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Mandatum Life Insurance Company 223.1 Mkr 9.6%
Helsinki University Funds 199.6 Mkr 8.6%
Edward Hæggström 196.7 Mkr 8.5%
Keel Kapital 158.1 Mkr 6.8%
Ilmarinen Mutual Pension Insurance 128 Mkr 5.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Helsinki University Funds 22.2 Mkr 2.7%
Edward Hæggström 21.9 Mkr 2.7%
Jouko Yliruusi 10.9 Mkr 1.3%
Kai Falck 10.9 Mkr 1.3%
Ilkka Lassila 3.3 Mkr 0.4%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Keel Capital 158.1 Mkr 19.2%
Fjärde AP-Fonden 105.4 Mkr 12.8%
Handelsbanken Fonder 105.4 Mkr 12.8%
Sp-Fund Management Company 42.2 Mkr 5.1%
Mandatum Life Insurance Company 31.6 Mkr 3.9%
Med flera
Totalt åtagande: 479.6 Mkr 58.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.