”Man vill åt de svenska investerarna”

SEB och Pareto får utmärkelsen årets finansiella rådgivare i kategorierna kursutveckling respektive kvalitet för börsens största nykomlingar. Erik Penser Bank vinner i kategorin småbolag och Västra Hamnen och Sedermera Fondkommission tar priset som mikrobolagens finansiella rådgivare.
Peter Malmström, Senior Advisor Equity Sales, Sedermera, Maria Rimbäck, Head of Corporate Finance Sweden och Carl Rosenius, Head of ECM på SEB, samt Oscar Ahlgren, VD, Västra Hamnen. Foto: Tobias Ohls

IPO-marknaden i Sverige har varit väldigt aktiv och väl fungerande sedan 2014 och framåt. Men noteringsåret 2020 blev speciellt. När coronapandemin sänkte börsen i mars frös även IPO-marknaden. I fjolårets andra kvartal noterades endast sex bolag, att jämföra med 13 motsvarande period året innan.

En av de börsnoteringar som sköts upp förra våren är Exsitec, som till slut ändå fick till en synnerligen lyckad notering som sköttes av det småbolagsinriktade Erik Penser Bank. För noteringen tar firman hem priserna för både kursutveckling och kvalitet i kategori Småbolag. Magnus Bäckström, projektledare på Erik Penser, minns noteringsprocessen väl.

”Exsitec är ett oerhört fint och välskött bolag, så vi hade alla förutsättningar för att göra en bra notering. Timingen påverkades dock av covid-19 då planen var att notering skulle ske i april. I och med att börsen föll kraftigt valde vi att avvakta och redan i början av juni upplevde vi att riskaptiten var tillbaka och ställde då in siktet på notering direkt efter sommaren”

Fanns det några fördelar, förutom rent timingmässigt, med att låta processen ta lite längre tid?

”Senareläggningen möjliggjorde för ankarinvesterarna, bland annat Creades och Cliens, att få lära känna Exsitec ytterligare ett kvartal och därigenom få än mer förtroende för bolaget. Det är alltid en avvägning när i processen potentiella ankarinvesterare ska introduceras, man vill göra det tidigt men samtidigt måste den övergripande transaktionsstrukturen och tidplanen finnas på plats.”

Uppsving för riktade emissioner

Vid sidan av noteringar hjälper Erik Penser noterade bolag att ta in kapital genom företrädes- och riktade emissioner, något som fick sig ett uppsving under delar av 2020.

”Under hösten var det en del noteringar, men framförallt såg vi väldigt många riktade emissioner i redan noterade bolag. Vår uppfattning var att investerarna prioriterade redan etablerade bolag i stället för att satsa på nya hästar”, säger Magnus Bäckström.

SEB toppar årets rankning som finansiell rådgivare för IPO:er i miljardklassen. Carl Montalvo, chef på SEB:s corporate finance-avdelning, berättar om vad som avgör vilka IPO:er banken tar sig an.

”Vi vill arbeta med och ta bolag till börsen som är långsiktigt attraktiva att investera i. Ofta är det bolag med ledande marknadspositioner, stark tillväxt och god lönsamhet. Många av bolagen vi arbetar med har under en lång följd av år bevisat förmågan att leverera attraktiv avkastning till sina ägare och att vara den långsiktiga vinnaren i sin bransch eller nisch. Tillväxt är särskilt i fokus hos investerare och många av de bolag vi arbetar med nu har en tydlig tillväxtprofil.”

Ni var ju med och noterade Nanoform, som listades både i Helsingfors och Stockholm. Tidigare har vi sett exempel på det men i större skala, när Traton noterades i både Frankfurt och Stockholm. Tror du att dubbellistningar kan växa som fenomen framöver?

”Ja, vi kan nog få se flera dubbelnoteringar i framtiden. Men då kanske snarare i olika tidszoner. Vi hade gärna sett att Spotify blev noterat både i New York och Stockholm. Det hade underlättat för både svenska och nordiska investerare att handla aktien.”

Även Oscar Ahlgren, VD på den Malmö-baserade rådgivningsfirman Västra Hamnen, har nära förbindelser med utlandet. Västra Hamnen är vinnare i kategorin mikrobolag kursutveckling och får även ett hedersomnämnande för bolagens höga kvalitet.

”Vi är mycket i Köpenhamn och märker tydligt att man vill nå svensk värdepappersmarknad därifrån. Det var länge så att den danska First North-listan hade dåligt rykte men jag upplever att det har tagits flera steg framåt på den danska värdepappersmarknaden. Det är väldigt roligt att vara med på den sidan och se de framsteg som görs.”

Stort intresse för danska bolag

Intresset för danska bolag bland svenska investerare är stort, säger han. Under 2020 var två av de tre mikrobolag som Västra Hamnen var med och noterade från Danmark. Men det är inte för att kraven är lägre där, hävdar Ahlgren.

”Det är såklart investerarna man vill nå när man marknadsför en dansk IPO i Sverige. Men det är viktigt att komma ihåg att man måste få prospektet godkänt i båda länderna, om det är ett danskt bolag som även söker investerare i Sverige.”

Men det växande börsintresset gör att rådgivarna måste vara extra noga i kvalitetssäkringen av bolag som söker sig till börsen. Hans Nilsson, chef över corporate finance på Sedermera, ser att kvalitetsspannet mellan bolagen växer.

”När marknaden är het söker sig många bolag mot börsen och då vilar ett stort ansvar på oss rådgivare. Det upp till oss att vara selektiva och arbeta med bolag som är redo för notering. På Sedermera har vi en solid selektionsprocess där vi går igenom flera aspekter, delvis bolagsspecifika men även marknadsspecifika aspekter. Vi lägger också stor vikt vid vägen framåt för bolagen med fokus på kapitalbehov och målsättningar, tillväxtresan helt enkelt. Man måste också fråga sig om planerna är rimliga. I vissa fall använder vi oss av branschexperter för att komplettera vår egen bedömning.”

Oscar Ahlgren menar att det finns anledning för rådgivarna att vara extra vaksamma när noteringstrycket är högt.

”Vi får otroligt mycket propåer från bolag som vi ser inte är redo för börsen. Ofta är det att bolagen är för unga, naiva och ibland nästan lite lycksökare. Man har kanske sökt kapital på andra håll och sedan hört av någon att på börsen finns det kapital. Men det krävs en hel del för att vara ett noterat bolag. Man måste vara redo, annars blir det lätt bakslag.”