Om erbjudandet

Erbjudande 546 Mkr (18% nyemission)
Säkrad andel (%) 47%
Börsvärde efter notering 1264 Mkr
Teckningskurs 75 SEK
Sista teckningsdag 2018-06-01
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 258 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 45 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Baker McKenzie, Roschier

Bolagsfakta vid notering

Bolag NCAB Group
VD Hans Ståhl
Styrelseordförande Christian Salamon
Omsättning 1421 Mkr
Antal anställda 365
Börsvärde efter notering 1264 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.57 miljoner aktier (56.8%)
Antal aktier efter notering 16.85 miljoner
Hemsida www.ncabgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
R12 Kapital 467.3 Mkr 37%
AP4 94.8 Mkr 7.5%
Hans Ståhl 70 Mkr 5.5%
AP3 50.5 Mkr 4%
Länsförsäkringar 37.9 Mkr 3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
R12 Kapital 251.6 Mkr 46.1%
David Wolff 74.3 Mkr 13.6%
Christian Salamon 35.6 Mkr 6.5%
Hans Ståhl 23.3 Mkr 4.3%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AP4 94.8 Mkr 17.4%
AP3 50.5 Mkr 9.3%
Länsförsäkringar 37.9 Mkr 7%
Lazard 37.9 Mkr 7%
C WorldWide 37.9 Mkr 7%
Med flera
Totalt åtagande: 257.5 Mkr 47.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.