Om erbjudandet

Erbjudande 546 Mkr (18% nyemission)
Säkrad andel (%) 47%
Börsvärde efter notering 1264 Mkr
Teckningskurs 75 SEK
Sista teckningsdag 2018-06-01
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 258 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 45 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Baker & McKenzie, Roschier

Bolagsfakta vid notering

Bolag NCAB Group
VD Hans Ståhl
Styrelseordförande Christian Salamon
Omsättning 1421 Mkr
Antal anställda 365
Börsvärde efter notering 1264 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.57 miljoner aktier (56.8%)
Antal aktier efter notering 16.85 miljoner
Hemsida www.ncabgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
R12 Kapital 467.3 Mkr 37%
AP4 94.8 Mkr 7.5%
Hans Ståhl 70 Mkr 5.5%
AP3 50.5 Mkr 4%
Länsförsäkringar 37.9 Mkr 3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
R12 Kapital 251.6 Mkr 46.1%
David Wolff 74.3 Mkr 13.6%
Christian Salamon 35.6 Mkr 6.5%
Hans Ståhl 23.3 Mkr 4.3%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AP4 94.8 Mkr 17.4%
AP3 50.5 Mkr 9.3%
Länsförsäkringar 37.9 Mkr 7%
Lazard 37.9 Mkr 7%
C WorldWide 37.9 Mkr 7%
Med flera
Totalt åtagande: 257.5 Mkr 47.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.