Om erbjudandet

Erbjudande 51 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 73%
Börsvärde efter notering 125 Mkr
Teckningskurs 8.2 SEK
Sista teckningsdag 2018-11-14
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 31 Mkr
Garantiåtagande 6 Mkr
Emissionskostnad 2.5 Mkr (5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Neodynamics
VD Anna Eriksrud
Styrelseordförande Ingrid Salén
Omsättning -
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 125 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.05 miljoner aktier (6.9%)
Antal aktier efter notering 15.3 miljoner
Hemsida www.neodynamics.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Boai NKY Medical Holdings 22.7 Mkr 18.1%
M2 Capital Management 4.5 Mkr 3.6%
Gryningskust Holding 4.3 Mkr 3.4%
Jörgen Vrenning 2.6 Mkr 2.1%
Ingrid Salén (via bolag) 2.4 Mkr 1.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Boai NKY Medical Holdings 11.9 Mkr 23.6%
Fang Huasheng 6.3 Mkr 12.5%
M2 Capital Management 5 Mkr 9.9%
Gryningskust Holding 2 Mkr 4%
ADB Invest 1 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 31 Mkr 73%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Boai NKY Medical Holdings 5.9 Mkr 11.7%
Totalt åtagande: 5.9 Mkr 11.7%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.