Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 62 Mkr
Teckningskurs 4.8 SEK
Sista teckningsdag 2017-03-20
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 3 Mkr
Garantiåtagande 9 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (20% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor Göteborg Corp.
Övriga rådgivare Aqurat, Eminova

Bolagsfakta vid notering

Bolag Net Trading Group
VD Morten Hansson
Styrelseordförande Tommy Nilsson
Omsättning 11 Mkr
Antal anställda 0
Börsvärde efter notering 62 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 12.83 miljoner
Hemsida maxgodis.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Petter Sorlie 7.9 Mkr 12.9%
Morten Hansson 7.4 Mkr 12%
Thor Johansen 4.9 Mkr 8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Oliver Molse, m.fl. 0.6 Mkr 4.2%
Dividend 0.5 Mkr 3.3%
Per Vasilis 0.4 Mkr 2.5%
G&W FK 0.2 Mkr 1.3%
Rune Löderup 0.1 Mkr 0.8%
Med flera
Totalt åtagande: 3 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Oliver Molse, m.fl. 1.9 Mkr 12.5%
Dividend 1.5 Mkr 10%
Per Vasilis 1.1 Mkr 7.5%
G&W FK 0.6 Mkr 4%
Rune Löderup 0.4 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 9 Mkr 60%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.