Om erbjudandet

Erbjudande 25 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 36%
Börsvärde efter notering 50 Mkr
Teckningskurs 5 SEK
Sista teckningsdag 2017-06-12
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 9 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.7 Mkr (6.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nextcell
VD Mathias Svahn
Styrelseordförande Anders Essen-Möller
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 50 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 9.93 miljoner
Hemsida www.nextcellpharma.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Diamyd Medical 4.9 Mkr 9.8%
Anders Essen-Möller 3.4 Mkr 6.9%
Bertil Lindkvist 2.5 Mkr 4.9%
Göran Ofsén 2 Mkr 4.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 4.8 Mkr 19.3%
Gerhard Dal 0.2 Mkr 0.9%
Per Vasilis 0.2 Mkr 0.9%
P.Blomdahl 0.2 Mkr 0.6%
Diamyd Medical 0.9 Mkr 3.4%
Med flera
Totalt åtagande: 8.9 Mkr 35.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.