Om erbjudandet

Erbjudande 31 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 77 Mkr
Teckningskurs 40 SEK
Sista teckningsdag 2017-05-23
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 19 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.9 Mkr (6.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Augment Partners
Övriga rådgivare Mangold FK, Smartius

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nitro Games
VD Jussi Tähtinen
Styrelseordförande Antti Villanen
Omsättning 9 Mkr
Antal anställda 22
Börsvärde efter notering 77 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 1.93 miljoner
Hemsida www.nitrogames.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jacob Ehrnrooth 14.7 Mkr 19%
Savox Investments 12.1 Mkr 15.6%
Antti Villanen 5.2 Mkr 6.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Bernhard von der Osten-Sacken 2.9 Mkr 9.4%
Jacob Ehrnrooth 2.5 Mkr 8.2%
Augment Partners 0.8 Mkr 2.6%
Gerhard Dal 0.3 Mkr 0.9%
Med flera
Totalt åtagande: 18.5 Mkr 60%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.